Trang web chơi game | chơi bài sâm lốc

 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định đã xác định mục tiêu của trường là: 

"Xây dựng thành trường đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực; một trung tâm NCKH và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực Nam đồng bằng sông Hồng, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực; một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với người học, các nhà đầu tư, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước và đủ điều kiện trở thành một trường chất lượng cao".

* Những điểm mạnh: Với sứ mạng được xác định bằng các văn bản "Là nơi mang lại lợi ích tốt nhất từ các hoạt động đào tạo chất lượng cao về kỹ thuật, công nghệ, quản lý kinh tế đồng thời chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực; chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu".

Có thể khẳng định rằng sứ mạng này rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và các nguồn lực của trường, nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của các tỉnh, thành phố của khu vực đồng bằng phía nam sông Hồng và của cả nước. Sứ mạng của trường được cụ thể thành các mục tiêu và hàng năm được rà soát điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu đòi hỏi của nền công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

* Những tồn tại: Mục tiêu và nhiệm vụ của trường mới dừng ở việc đáp ứng nhu cầu người học, cung cấp cho thị trường lao động các tỉnh, thành phố nam đồng bằng Sông Hồng  và thị trường lao động trong nước nguồn nhân lực qua đào tạo có tay nghề.

* Kế hoạch nâng cao chất lượng: Nhà trường đã xây dựng báo cáo tự đánh giá theo bộ dự thảo các tiêu chí trường chất lượng cao, trường tiếp cận trình độ các nước khu vực ASEAN và các nước phát triển G20 đề nghị tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ Lao động Thương binh xã hội trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sự kiện nổi bật chơi bài sâm lốc
Thống kê truy cập


Liên kết Website
chơi bài sâm lốc
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: [email protected] - Website: www.colpousa.com
© 1956 Copyright:Trang web chơi game | chơi bài sâm lốc | colpousa.com