Trang web chơi game | chơi bài sâm lốc

BAN GIÁM HIỆU

1. Hiệu trưởng

 

Nguyễn Duy Phấn

Học vị: Tiến sĩ

Email: [email protected]

Điện thoại: 0983 703 936

     Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về những nhiệm vụ được quy định, cụ thể là:

     - Lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường. Chỉ đạo trực tiếp trên các lĩnh vực: công tác chính trị tư tưởng; bảo vệ chính trị nội bộ; định hướng chiến lược phát triển trường; quy hoạch tổng thể; tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; truyền thông, báo chí; đào tạo; tài chính; tuyển sinh; đầu tư cơ sở vật chất; các dự án, chương trình đào tạo trong và ngoài nước; dịch vụ sản xuất; công tác giáo dục Học sinh - Sinh viên;

     - Trực tiếp phụ trách các bộ phận: Phòng Đào tạo; Phòng Tài chính kế toán; Phòng Quản lý dự án; Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên; Khoa Công nghệ May & Thời trang; Khoa Cơ khí và Động lực; Khoa Điện - Điện tử; Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp;

     - Chủ tài khoản của Nhà trường.

2. Phó Hiệu trưởng

 

Bùi Tiến Dũng

Học vị: Thạc sĩ

Email: [email protected]

Điện thoại: 0912 947 006

 

     Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, cấp trên và pháp luật về những lĩnh vực được giao phụ trách, cụ thể là:

     - Công tác kiểm tra, thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng; kiểm định chất lượng giáo dục; nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng giáo viên; công tác Quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn trường học; phòng chống bão lụt; vệ sinh môi trường; tiếp công dân, phụ trách “Vì sự tiến bộ phụ nữ”;

     - Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính; phòng Quản trị vật tư; phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng; khoa Khoa học cơ bản; khoa Kinh tế; khoa Công nghệ thông tin; Trung tâm Truyền thông - Thư viện;

     - Đảm nhận các công việc cụ thể khác do Hiệu trưởng trực tiếp phân công;

 

Sự kiện nổi bật chơi bài sâm lốc
Thống kê truy cập


Liên kết Website
chơi bài sâm lốc
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: [email protected] - Website: www.colpousa.com
© 1956 Copyright:Trang web chơi game | chơi bài sâm lốc | colpousa.com