Trang web chơi game | chơi bài sâm lốc


KHOA KINH TẾ

     Khoa Kinh tế có chức năng: Quản lý và tổ chức giảng dạy chuyên ngành kế toán, Quản trị kinh doanh cho hệ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề trong trường và các hệ liên kết ngoài trường.

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Quản lý và tổ chức giảng dạy chuyên ngành kế toán, Quản trị kinh doanh cho hệ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp trong trường và các hệ liên kết ngoài trường, hợp tác liên kết với nước ngoài.

- Đào tạo lại và đào tạo các hệ ngắn hạn.

- Quản lý toàn diện giáo viên, công nhân viên và học sinh sinh viên, quản lý chất lượng giải quyết nghỉ phép cho GVCNV và HSSV theo quy định của nhà trường, đề nghị khen thưởng, kỷ luật CBGVCNV và HSSV.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ công nhân viên thuộc khoa.

- Trên cơ sở kế hoạch của phòng Đào tạo, Khoa phải chịu trách nhiệm chính phối hợp với Trung tâm tuyển sinh, Đào tạo  bồi dưỡng  và giới thiệu việc làm, tổ chức cho HSSV đi thực tế tại các cơ sở  sản xuất và thực tập tốt nghiệp.

 - Tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí trong khoa và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của nhà trường.

- Tự chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo đối với các chuyên ngành đào tạo trước Hiệu trưởng.

- Chủ trì biên soạn chương trình, giáo trình các môn học của các chuyên ngành kế toán, Quản trị kinh doanh. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

- Nghiên cứu khoa học.

- Tham gia hợp tác quốc tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công

STT Họ và tên Học hàm/Học vị Chức vụ Liên hệ
1 Nguyễn Thị Thu Hiền Thạc sĩ Trưởng khoa [email protected]
2 Trần Thị Vân Dung Thạc sĩ Giảng viên
3 Phạm Thị Thu Tuyết Thạc sĩ Giảng viên
4 Lê Thị Minh Phương Giảng viên
5 Đới Thị Oanh Thạc sĩ Giảng viên
6 Phạm Bích Thủy Thạc sĩ Giảng viên
7 Bùi Thị Tình Thạc sĩ Giảng viên
Sự kiện nổi bật chơi bài sâm lốc
Thống kê truy cập


Liên kết Website
chơi bài sâm lốc
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: [email protected] - Website: www.colpousa.com
© 1956 Copyright:Trang web chơi game | chơi bài sâm lốc | colpousa.com