Trang web chơi game | chơi bài sâm lốc


KHOA CƠ KHÍ & ĐỘNG LỰC

     Khoa Cơ khí và động lực có chức năng: Quản lý tổ chức đào tạo chuyên ngành cơ khí, cơ khí chế tạo, cơ khí sửa chữa, cơ khí động lực, công nghệ đóng tàu cho hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Quản lý tổ chức giảng dạy chuyên ngành cơ khí, cơ khí chế tạo, cơ khí sửa chữa, cơ khí động lực, công nghệ đóng tàu cho hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp

- Quản lý toàn diện giáo viên, viên chức và học sinh sinh viên, quản lý chất lượng, giải quyết nghỉ phép cho viên chức và HSSV theo quy định của nhà trường, đề nghị khen thưởng, kỷ luật viên chức và HSSV.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên chính và cán bộ công nhân viên thuộc khoa.

- Trên cơ sở kế hoạch của phòng Đào tạo, Khoa phải chịu trách nhiệm chính cùng phối hợp với các đơn vị nghiên cứu khoa học, tổ chức sản xuất tại các doanh nghiệp.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí trong khoa và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường.

- Tự chịu trách nhiệm về chất lượng đối với các chuyên ngành đào tạo trước Hiệu trưởng.

- Biên soạn chỉnh lý chương trình, giáo trình các môn học của các chuyên ngành cơ khí và động lực. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và xây dựng kế hoạch bổ sung mua sắm, sửa chữa thiết bị máy móc, vật tư phục vụ cho quá trình đào tạo.

- Quản lý cơ sở vật chất, các trang thiết bị, các phòng thí nghiệm,

- Quản lý, tư vấn, tổ chức thực hiện, các chương trình phát triển ngành cơ khí và động lực của nhà trường.

- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

- Ký kết và thực hiện các hợp đồng gia công cơ khí, làm mô hình học cụ phục vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo của Khoa.

- Tham gia hợp tác quốc tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

STT Họ và tên Học hàm/Học vị Chức vụ Liên hệ
1 Bùi Huy Tưởng Thạc sĩ Phó Trưởng khoa [email protected]
2 Tống Minh Hải Thạc sĩ Phó trưởng khoa
3 Nguyễn Việt Anh Thạc sĩ Giảng viên
4 Lê Văn Chiến Thạc sĩ Giảng viên
5 Trần Xuân Dũng Thạc sĩ Giảng viên
6 Trần Quang Hải Thạc sĩ Giảng viên
7 Đinh Văn Hiếu Giảng viên
8 Cao Mạnh Hùng Giảng viên
9 Nguyễn Lương Huy Thạc sĩ Giảng viên
10 Hoàng Thị Loan Thạc sĩ Giảng viên
11 Bùi Ngọc Luận Thạc sĩ Giảng viên
12 Vũ Văn Ngưu Giảng viên
13 Phan Tiến Nhã Giảng viên
14 Hoàng Văn Phòng Thạc sĩ Giảng viên
15 Bùi Thị Quế Thạc sĩ Giảng viên
16 Nguyễn Xuân Trưởng Giảng viên
17 Đào Xuân Tứ Thạc sĩ Giảng viên
18 Trần Văn Vượt Thạc sĩ Giảng viên
Sự kiện nổi bật chơi bài sâm lốc
Thống kê truy cập


Liên kết Website
chơi bài sâm lốc
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: [email protected] - Website: www.colpousa.com
© 1956 Copyright:Trang web chơi game | chơi bài sâm lốc | colpousa.com