Trang web chơi game | chơi bài sâm lốc

Kế hoạch thi tốt nghiệp các lớp cao đẳng khóa 61

Ngày: 24/07/2023

     Căn cứ “Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích luỹ mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp” ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT- BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

     Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp theo niên chế của chơi bài sâm lốc ” ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-CĐCNNĐ ngày 16/3/2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định;

     Căn cứ Kế hoạch đào tạo các lớp (CĐ61CO, CĐ61CG, CĐ61EI, CĐ61NL, CĐ61CNTT) tại chơi bài sâm lốc ; 

     Nhà  trường lập kế hoạch thi tốt nghiệp cho các lớp trên như sau:

 1. Dự kiến số lượng HSSV dự thi tốt nghiệp:

Bậc đào tạo

Lớp

Số lượng SV

Địa điểm thi

Cao đẳng

CĐ61CO

31

chơi bài sâm lốc

CĐ61CG

09

CĐ61EI

23

CĐ61NL

11

CĐ61CNTT

09

 

Tổng:

83

 

2. Nội dung và thời gian thực hiện

15/8/2023

 • 7h30 Khai mạc kì thi tốt nghiệp 
 • 8h00’ thi môn Chính trị
 • 14h00’ thi môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp
 • Hội đồng thi TN & các tiểu ban.
 • P. QLKH&ĐBCL
 • Các khoa

16/8/2023

- 8h00 thi môn Thực hành nghề nghiệp

21 ÷ 25/8/2023

 • Chấm thi tốt nghiệp.
 • Tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp.
 • Ban Chấm thi
 • Ban Thư ký

28 ÷ 31/8/2023

 Họp hội đồng xét tốt nghiệp

 • Phòng Đào tạo
 • Hội đồng xét TN

     Kế hoạch chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm!


Tải về File đính kèm


Sự kiện nổi bật chơi bài sâm lốc
Thống kê truy cập


Liên kết Website
chơi bài sâm lốc
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: [email protected] - Website: www.colpousa.com
© 1956 Copyright:Trang web chơi game | chơi bài sâm lốc | colpousa.com