Trang web chơi game | chơi bài sâm lốc


KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

     Khoa Công nghệ thông tin có chức năng: Quản lý tổ chức đào tạo chuyên ngành tin học cho các hệ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp, Cao đẳng nghề, trung cấp nghề trong tr­ường và các hệ liên kết ngoài tr­ường.

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Quản lý và tổ chức giảng dạy chuyên ngành tin học cho các hệ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp trong tr­ường và các hệ liên kết ngoài tr­ường, hợp tác liên kết với nước ngoài.

- Đào tạo tin học căn bản và tin học chuyên ngành cho học sinh, sinh viên toàn trường.

- Đào tạo tin học căn bản và tin học văn phòng ngắn hạn.

- Quản lý toàn diện giáo viên, công nhân viên và học sinh sinh viên, quản lý chất lượng giải quyết nghỉ phép cho GVCNV và HSSV theo quy định của nhà trường, đề nghị khen thưởng, kỷ luật CBGVCNV và HSSV.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ công nhân viên thuộc khoa.

- Trên cơ sở kế hoạch của phòng Đào tạo, Khoa phải chịu trách nhiệm chính cùng phối hợp với Trung tâm tuyển sinh, Đào tạo  bồi dưỡng và giới thiệu việc làm, tổ chức cho HSSV thực tập sản xuất nghiên cứu khoa học, tổ chức sản xuất ở các Công ty doanh nghiệp.

- Tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí trong khoa và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường.

- Tự chịu trách nhiệm về chất lượng đối với các chuyên ngành đào tạo trước hiệu trưởng.

- Biên soạn chỉnh lý ch­ương trình, giáo trình các môn học của các chuyên ngành công nghệ thông tin cho hai hệ Cao đẳng và Trung cấp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và xây dựng kế hoạch bổ sung mua sắm, sửa chữa thiết bị máy móc và vật tư phục vụ cho quá trình đào tạo.

- Quản lý cơ sở vật chất, các trang thiết bị, các phòng máy tính của Khoa CNTT.

- Thực  hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

- Tham gia hợp tác quốc tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu tr­ưởng phân công.

STT Họ và tên Học hàm/Học vị Chức vụ Liên hệ
1 Trần Thị Thúy Thạc sĩ Trưởng khoa [email protected]
2 Phạm Thị Hương Thạc sĩ Giảng viên
3 Nguyễn Thị Khuy Thạc sĩ Giảng viên
4 Vũ Thị Lan Thạc sĩ Giảng viên
5 Nguyễn Văn Thản Giảng viên
6 Lê Hữu Toản Giảng viên
7 Lê Thị Hà Thạc sĩ Giảng viên
8 Phạm Thị Lân Giảng viên
9 Nguyễn Thị Thanh Bình Chuyên viên
Sự kiện nổi bật chơi bài sâm lốc
Thống kê truy cập


Liên kết Website
chơi bài sâm lốc
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: [email protected] - Website: www.colpousa.com
© 1956 Copyright:Trang web chơi game | chơi bài sâm lốc | colpousa.com